تجهیزات شبکه

تجهیزات شبکه
در یک مراسم رسمی که امروز در مقر فرماندهی نیروهای ناتو در کابل برگزار شد، نقش جنگی نیروهای ایساف به رهبری ناتو رسما پایان یافت و بعد از این نیروهای ناتو مستقر در افغانستان فقط در آموزش نیروهای افغان مشارکت خواهند کرد و نقش آنان حمایتی خواهد بود. در مراسم امروز ژنرال جان کمپ‌بیل، فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان از فداکاری‌های نیروهای افغان و نیروهای تحت فرمانش ستایش کرد. او در ادامه تاکید کرد که نیروهای افغان چالشهای زیادی را در آینده پیشرو خواهند داشت که پیروزی از نیروهای افغان است.