ست کتری و قوری استیل مستر 3لیتری

نماهای بیشتر

دسترسی: ناموجود

توصیف

جزییات

حجم کتری 8لیتر
 حجم قوری 0.8 لیتر

جنس استیل

اطلاعات اضافی

اطلاعات اضافی

طرح ساده
سیستم کتری کتری لوله ای
جنس کتری استیل
ظرفینت کتری 3 لیتر
جنس قوری استیل
ظرفینت قوری 0.8 لیتر
تولید خارجی
ساخت چین
نظرات