ظرف دسر خوری سه تکه دوروبور مدل بامبو سایز 26

نماهای بیشتر

دسترسی: ناموجود

ظرف دسر خوری سه تکه دوروبور مدل بامبو سایز 26
دوروبور -Durobor
توصیف

جزییات

د سر خوری سه طبقه که قابلیت تکیک و سر هم کردن نیز دارد
دارای ارتفاع 7  سانتی متر حجم 260 میلی لیتر و دهانه ی 9.1 میلی لیتر می باشد
اطلاعات اضافی

اطلاعات اضافی

تعداد تکی
جنس بلور
نوع دسر خوری
مدل ساده
نظرات