ظرف دسر خوری 3طبقه دوروبور مدل ورتیگو

نماهای بیشتر

دسترسی: ناموجود

ظرف دسر خوری 3طبقه دوروبور مدل ورتیگو
دوروبور -Durobor
توصیف

جزییات

سر خوری سه طبقه که قابلیت تکیک و سر هم کردن نیز دارد

دارای طراحی سه طبقه و طراحی منحص به فرد هرمی که هم در زیبایی و هم در اشغال فضا بسیار مناسب وزیبا می باشد.
دارای ارتفاع 16 سانتی متر  می باشد

مقام و از جنس شیشه حرارت دیده می باشد.

این ظرف دسر 3 طبقه دارای 16 سانتی متر  می باشد.

اطلاعات اضافی

اطلاعات اضافی

تعداد تکی
جنس بلور
نوع دسر خوری
مدل ساده
نظرات