تاب راحتی آسایش طرح بهار مدل 9300

نماهای بیشتر

دسترسی: ناموجود

تاب راحتی آسایش طرح بهار مدل 9300
آسایش
 
توصیف

جزییات

تاب راحتی آسایش با تشک یک تکه  طرح بهار

وزن قابل تحمل ۱۲۰ کیلوگرم

 ارتفاع ۲۰۰ تا ۲۲۰ سانتی متر
ارتفاع نشمین ۱۳۰ سانتی متر
پهنای نشیمن ۷۵ سانتی متر
عمق نشیمن ۵۰ سانتی متر
قطر دایره پایین ۱۰۰ سانتی متر
وزن کل ۲۰ تا ۲۵ کیلوگرم
اطلاعات اضافی

اطلاعات اضافی

ابعاد قطر دایره پایین ۱۰۰ سانتی متر و ارتفاع ۲۰۰ تا ۲۲۰ سانتی متر
نوع تاب راحتی
نظرات