تاب راحتی آسایش 5 مدل 9301

نماهای بیشتر

دسترسی: ناموجود

توصیف

جزییات

تاب راحتی آسایش  5 مدل 9301 با تشک دو تکه  

وزن قابل تحمل ۱۲۰ کیلوگرم

 ارتفاع ۲۰۰ تا ۲۲۰ سانتی متر

ارتفاع نشمین ۱۳۰ سانتی متر

پهنای نشیمن ۷۵ سانتی متر

عمق نشیمن ۵۰ سانتی متر

قطر دایره پایین ۱۰۰ سانتی متر

وزن کل ۲۰ تا ۲۵ کیلوگرم

اطلاعات اضافی

اطلاعات اضافی

ابعاد 200*130*
نوع تاب راحتی
نظرات