تاب راحتی آسوده مدل ۹۳۰۲

نماهای بیشتر

دسترسی: ناموجود

تاب راحتی آسوده مدل ۹۳۰۲
آسوده
     
توصیف

جزییات

 تاب راحتی آسوده مدل ۹۳۰۲ با تشک گرد 

وزن قابل تحمل ۱۲۰ کیلوگرم

 ارتفاع ۲۰۰ تا ۲۲۰ سانتی متر
ارتفاع نشمین ۱۳۰ سانتی متر
پهنای نشیمن ۷۵ سانتی متر
عمق نشیمن ۵۰ سانتی متر
قطر دایره پایین ۱۰۰ سانتی متر
وزن کل ۲۰ تا ۲۵ کیلوگرم

اطلاعات اضافی

اطلاعات اضافی

نوع تاب راحتی
نظرات