تاب راحتی آسوده مدل ۹۳۰۲

نماهای بیشتر

دسترسی: موجود

تاب راحتی آسوده مدل ۹۳۰۲
800,000 تومان
آسوده
     
توصیف

جزییات

 تاب راحتی آسوده مدل ۹۳۰۲ با تشک گرد 

وزن قابل تحمل ۱۲۰ کیلوگرم

 ارتفاع ۲۰۰ تا ۲۲۰ سانتی متر
ارتفاع نشمین ۱۳۰ سانتی متر
پهنای نشیمن ۷۵ سانتی متر
عمق نشیمن ۵۰ سانتی متر
قطر دایره پایین ۱۰۰ سانتی متر
وزن کل ۲۰ تا ۲۵ کیلوگرم

اطلاعات اضافی

اطلاعات اضافی

نوع تاب راحتی
نظرات