تاب راحتی آسوده مدل 9304

نماهای بیشتر

دسترسی: ناموجود

توصیف

جزییات

تاب راحتی آسوده   مدل 9304 با تشک گرد

وزن قابل تحمل ۱۲۰ کیلوگرم

 ارتفاع ۲۰۰ تا ۲۲۰ سانتی متر

ارتفاع نشمین ۱۳۰ سانتی متر

پهنای نشیمن ۷۵ سانتی متر

عمق نشیمن ۵۰ سانتی متر

قطر دایره پایین ۱۰۰ سانتی متر

وزن کل ۲۰ تا ۲۵ کیلوگرم

اطلاعات اضافی

اطلاعات اضافی

ابعاد ارتفاع ۲۰۰ تا ۲۲۰ سانتی متر
نوع تاب راحتی
نظرات