سیاست حفظ حریم خصوصی

سیاست مربوط به حفاظت اطلاعات توسط فروشگاه اینترنتی ناربلا
فروشاه اینترنتی ناربلا، متعهد به حفاظت حریم شخصی کاربران و کارکنان خود می باشد. بر همین اساس این شرکت جهت حصول اطمینان از اعمال و رعایت استانداردهای بالای جهانی مورد نیاز برای جمع‌آوری و حفاظت داده‌ها، آنها را در انواع و اشکال مختلف پردازش می نماید. این بیانیه، به تشریح سیاست های پارس آنلاین در نحوه حفاظت از داده‌ها و حفظ حریم خصوصی افراد می ‌پردازد.

 

جمع آوری و استفاده از اطلاعات کاربران

اطلاعات شخصی شما در هنگام سفارش، خرید، ثبت نام، اشتراک و یا استفاده از هر یک از محصولات یا خدمات فروشگاه اینترنتی ناربلا جمع آوری و پردازش می‌شود.

اطلاعات جمع آوری شده و نحوه استفاده از آن ها:
شما با ثبت نام در فروشگاه اینترنتی ناربلا مشخصات خود از قبیل نام و نام خانوادگی٬ ایمیل و … را در اختیار فروشگاه اینترنتی ناربلا قرار می دهید.
در ادامه فعالیت در فروشگاه اینترنتی ناربلا  و تقاضا برای ثبت سفارش٬ شما نیاز به اضافه کردن مشخصات آدرس خود و تلفن های تماس خواهید داشت.
شما پس از ورود به  فروشگاه اینترنتی ناربلا ٬ به عنوان کاربر فروشگاه اینترنتی ناربلا شناخته خواهید شد و کلیه اطلاعات مذکور و اطلاعاتی مانند تراکنش ها٬ پرداخت ها و اطلاعات فردی شما در اختیار فروشگاه اینترنتی ناربلا خواهد بود. لازم به ذکر است که این موارد تنها موارد استفاده در فروشگاه اینترنتی ناربلا خواهد بود.

از اینگونه اطلاعات تنها در موارد تبلیغاتی و یا ارسال خبرنامه و بلاگ  متناسب با شما استفاده خواهد شد و در اختیار سازمان ها و افراد غیر از فروشگاه اینترنتی ناربلا قرار نخواهد گرفت.
  فروشگاه اینترنتی ناربلا اطلاعات شما را اجاره نخواهد داد بجز در مواردی که شما از قوانین منعکس شده در بخش شرایط و ضوابط تخطی نموده و شاکی نسبت به عملکرد شما وجود داشته باشد.


ویرایش و تغییر اطلاعات شخصی:

  1. شما می توانید کلیه اطلاعات شخصی خود را در بخش مربوط به حساب من تغییر داده و ویرایش کنید.
  2. این اطلاعات شامل کلیه اطلاعاتی است که شما در سایت فروشگاه فروشگاه اینترنتی ناربلا وارد کرده اید.
  3. حساب شما توسط شما قابل حذف شدن از سیستم می باشد